0
Kurv: 0,00 DKK
Find produkt
 

Lejebetingelser


1. Ansvarlighed/skade: Lejer er 100% økonomisk ansvarlig over for udlejer og eventuelt tredje person, i tilfælde af at der i udlejningsperioden sker skade på det lejede udstyr eller at udstyret bortkommer. Dette gælder også når skader på højtalere osv. skyldes at mixerens output er oppe i det røde felt. Dette omfatter tillige udlejers driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr. Udlejer har intet ansvar overfor lejer i tilfælde af f.eks. ildebrand, personskader eller lignende, hvis det lejede er årsag til dette. Dette gælder også eventuelle tab for lejer i sådanne tilfælde.
Udstyret skal returneres som udleveret. Hvis dette ikke overholdes er udlejer berettiget til at kræve ekstra betaling for rens eller reparation af udstyr.

2. Hæftelse: I tilfælde af, at det lejede udstyr ikke fungerer efter hensigten, hæfter udlejer maksimalt for et beløb svarende til lejeprisen af det ikke fungerende lejede udstyr. Dette gælder dog kun hvis kunden har ringet til os når de opdager at udstyret ikke fungerer. Hvis de ikke gør det frafalder deres reklamationsret. Hvis vi bliver kaldt ud for at tilse udstyr og der ikke er problemer med vores udstyr hæfter kunden for ekstra tekniker time og kørsel efter gældende priser.
Hvis der lejes røgmaskiner o.lign., er det kundens eget ansvar at sikre sig, at disse må benyttes i lokalerne hvor festen afholdes. I tilfælde hvor disse alligevel benyttes og udløser f.eks. røgalarmer, kan udlejer ikke holdes ansvarlig. 

3. Eventuel tvist: I tilfælde af eventuelle retsager forbundet med udlejningen forpligter lejer sig til at betale samtlige omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende, 100 % både for udlejer og lejer.

4. Aflysning: I tilfælde af aflysning skal udstyret afbestilles skriftligt minimum 48 timer før eventet, ellers opkræves fuld lejepris.

5. Levering, afhentning / aflevering: I tilfælde af at du/I er forhindret I at aflevere til tiden skal dette underrettes telefonisk og I skal have et OK fra os.
Ved levering/afhentning, er levering/afhentning altid inklusiv opsætning hvis dette er tilvalgt. Hvis ikke denne service er tilvalgt, skal det lejede udstyr selv afhentes/leveres inden for den aftalte frist, samt med brug af kundens egen trailer eller bil.
I tilfælde af forsinkelser fra kundes side faktureres et ekstra ventetillæg på min kr. 125,- pr. påbegyndt 15min. I tilfælde af at vi kører forgæves faktureres ekstra transport.
Der er et tillæg på kr. 500,- for levering/opstilling/afhentning inden for de første 20 km fra Bredsten, derefter 7,5 kr. pr. kørt km, mens udleveringer (lejer henter hos udlejer) er gratis.
Lejen er til efterfølgende dag senest kl. 12, hvis ikke andet er angivet og kan returneres på vores lager eller vil blive afhentet mellem kl. 9 - 12. Vi holder normalt lukket uden forudgående aftale. Afleveres udstyret ikke til tiden opkræves der ekstra leje for udstyret efter vores dagspriser.

Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.